THÔNG BÁO PHÍ HỒ SƠ DU HỌC TRUNG QUỐC NĂM 2024

STT NỘI DUNG PHÍ PHÍ THU GHI CHÚ
1 Dịch thuật công chứng hồ sơ 1.500.000 VNĐ/bộ – Tốt nghiệp THPT học bạ và bằng:

2.000.000 VNĐ/Bộ

– Tốt nghiệp Đại học:

1.500.000 VNĐ/Bộ

*Lưu ý: Có hoá đơn VAT; những hồ sơ dịch thuật công chứng online ko có bản gốc phí sẽ thu cao hơn mực phí hồ

sơ bình thường;

2 Kế hoạch học tập – 500.000 đến

800.000 VNĐ

–    Bản    tiếng     anh:

500.000 VNĐ

– Bản tiếng Trung:

800.000 VNĐ

3 Thư giới thiệu 400.000 VNĐ/2thư – Bản thư giới thiệu

400.000 2 thư giới thiệu;

4 Giấy chứng minh tài chính/cam kết

đảm bảo tài chính

800.000 VNĐ/bản – Tuỳ trường hợp

phía trường yêu cầu;

5 Giấy bảo lãnh/uỷ quyền đối với người chưa đủ 18 tuổi/uỷ quyền có dấu công chứng tư pháp và hợp pháp hoá lãnh sự/giấy bảo lãnh về tài chính; 5.000.000 VNĐ/bộ – Giấy bảo lãnh dân sự:   1.500.000

VNĐ/bản;

– Giấy bảo lãnh về tài chính: 1.500.000

VNĐ/bản

– Giấy uỷ quyền bản tiếng việt: 500.000

VNĐ/bản

– Giấy uỷ quyền có dịch thuật và công bản bình thường:

1.500.000 VNĐ

– Giấy uy quyền 2: có công chứng tư pháp và hợp pháp hoá lãnh sự tại cục lãnh sự quán Việt Nam:

2.500.000 VNĐ/bộ;

– Thuê người bảo lãnh tại Trung Quốc phí tuỳ vào người nhận bảo lãnh, phí này TT ko thu cho Học sinh; – Phí tương

 

      đương khoảng: 500 tệ.
6 Hộ chiếu 1.000.000 VNĐ/bản Đối    với   học sinh

không có sẽ tư vấn cho làm dịch vụ;

7 Ảnh 3×4 150.000 VNĐ/bộ  
8 Giấy khám sức khoẻ 500.000 VNĐ/bản Học  sinh  phải  cung

cấp bản giấy khám sức khoẻ trước đó bằng tiếng việt, thời gian không quá 6 tháng, dựa trên tinh thần và nhu cầu tự nguyện của học sinh để có thể quyết  định

làm hoặc không làm;

9 Phiếu đăng kí nhập học tại trường 500.000 VNĐ/lần Phí này không bắt

buộc

10 Bằng HSK có công chức và dịch

thuật gửi sang phía trường bộ hồ sơ gốc

150.000 VNĐ/lần Tuỳ vào trường có

yêu cầu hoặc không

11 Giấy xác tuyên bố cá nhân của Tiến

sĩ – đây chính là đề cương nghiên cứu

3.500.000 VNĐ/bản Dành cho đối tượng

apply tiến sĩ

12 Kết quả nghiên cứu. Các bài báo đã xuất bản, chứng nhận giải thưởng và các tài liệu khác để chứng minh thành tích học tập và khả năng

nghiên cứu của họ;

5.000.000 VNĐ  
13 Giấy chứng nhận hoạt động ngoại

khoá

100.000 VNĐ/bản  
14 Mẫu giấy xác nhận không phạm tội 100.000 VNĐ/bản Có hai loại, một loại

theo mẫu của TQ, một loại theo mẫu của Việt Nam;

15 Mẫu giấy xác nhận sinh viên/học

sinh chuẩn bị tốt nghiệp

100.000 VNĐ/bản  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.